کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irihs2016.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللی

معرفی ژورنال های ISI جهت انتشار مقالات

10 آبان 1395

پیرو اطلاعیه قبلی دبیرخانه کنگره، مبنی بر انتشار مقالات برگزیده کنگره در ژورنال های معتبر ISI، بدین طریق لیست ژورنال های مورد نظر جهت اطلاع پژوهشگران ارجمند اعلام می گردد:


1. Journal of Health and Social Behavior
Print ISSN: 0022-1465 | Online ISSN: 2150-6000
Impact Factor: 3.190
http://hsb.sagepub.com/

2. California Law Review
ISSN: 0008-1221
Impact Factor: 2.155
http://www.californialawreview.org/

3. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science
Print ISSN: 0002-7162 | Online ISSN: 1552-3349
Impact Factor: 1.708
http://ann.sagepub.com/

4. Research on Language and Social Interaction
Print ISSN: 0835-1813 | Online ISSN: 1532-7973
Impact Factor: 1.628
http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current

5. Journal for the Scientific Study of Religion
Online ISSN: 1468-5906
Impact Factor: 1.231
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-5906

6. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences (TRAMES-J HUMANIT SOC)
Print ISSN: 1736-7514 | Online ISSN: 1406-0922
Impact Factor: 0.67
http://www.kirj.ee/27827

.

مقالات برگزیده پس از برگزاری کنگره و بر اساس امتیازات دریافتی از داوران، معرفی شده، مراحل آماده سازی و ارسال برای ژورنال انجام خواهد شد. انتخاب ژورنال از لیست بالا و با توجه به موضوع مقاله و نظر جمعی کمیته علمی و نویسندگان مقاله خواهد بود.

همچنین، دبیرخانه کنگره در حال رایزنی با تعدادی ژورنال علمی معتبر دیگر جهت فراهم کردن امکان انتشار تعدادی بیشتری از مقالات پذیرفته شده کنگره می باشد که به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی دقیق انجام خواهد شد.


1164
مطالب مرتبط

ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 شهریور 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 شهریور 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
30 آبان 1395
تاریخ برگزاری
29 و 30 آذرماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر ایران زمین